Gereformeerde Kerk Wilsum

Welkom!

Kerkdiensten in 'Coronatijd'

De regelgeving rondom het Coronavirus blijft constant veranderen. En wij veranderen daarin rustig mee. Vanaf begin juli zijn kerkgangers weer welkom in de ochtenddiensten en inmiddels houden we ook weer middagdiensten. De diaconie regelt verder de gang van zaken en ziet er op toe dat er elke dienst niet meer mensen in het kerkgebouw komen dan de 1.5 meter-regel toestaat. Zie verder het Protocol Anderhalvemeter-kerk, dat elders te vinden is op deze site.

We zijn blij en dankbaar om te zien dat steeds meer mensen de weg naar de kerk weer vinden. Het helpt daarbij ook dat de kindernevendienst en de kinderoppas weer zijn opgestart. De diaconie moet zelfs regelmatig mensen melden dat ze een bepaalde zondag niet naar de kerk kunnen, omdat het maximum aantal mensen bereikt is.

Daarom blijft het fijn dat via de kerktelefoon of Kerkomroep de diensten te beluisteren zijn, live of later, voor wie heeft aangegeven niet in de kerk aanwezig te kunnen zijn of liever nog niet wil zijn.  Maar ook voor hen die gedwongen thuis moeten blijven vanwege overbezetting. (www.kerkomroep.nl, de Kerkomroep-app).

Steeds meer mag het kerkgebouw weer een plek worden waar we samen kunnen zijn: samen Gods Woord horen, luisteren en bidden en mee neuriën of in het hart mee zingen met de liederen. Samen het goede leven met God voeden, delen en beleven!

Namens de kerkenraad, ds. H. de Kok-Mellema

Heeft u/heb jij vragen over onze gemeente of persoonlijke vragen over geloof of zingeving en wilt u/wil jij daarover graag een gesprek aangaan? Ga dan naar ‘Contact’ op deze site voor de gegevens van de verschillende contactpersonen van onze gemeente en bel gerust.