Gereformeerde Kerk Wilsum

Welkom!

Kerkdiensten D.V. zondag 5 juli t/m 30 augustus 2020

De regelgeving rondom het Coronavirus blijft constant veranderen. En wij veranderen daarin rustig mee. Vanaf zondag 5 juli tot en met zondag 30 augustus 2020 zijn kerkgangers weer welkom in de ochtenddiensten. Er zijn formulieren door de gemeente rondgegaan, waarop aangegeven kon worden in welke dienst men aanwezig zou willen zijn. De diaconie regelt verder de gang van zaken en ziet er op toe dat er elke dienst niet meer mensen in het kerkgebouw komen dan de 1.5 meter-regel toestaat. Zie verder het Protocol Anderhalvemeter-kerk, dat elders te vinden is op deze site.

In deze zomermaanden zullen er weer verschillende gastpredikanten in de diensten voorgaan. Wie heeft aangegeven niet in de kerk aanwezig te kunnen zijn of liever nog niet wil zijn, kan nog altijd meeluisteren, live of later,via  www.kerkomroep.nl, de Kerkomroep-app of via de kerktelefoon.

Er wordt geprobeerd om ook in deze vakantiemaanden wel elke zaterdag de liturgie rond te sturen door de gemeente. Dus houd de mailbox in de gaten! Ook blijven we ons best doen om er voor te zorgen dat alle gemeenteleden die niet beschikken over digitale middelen, de liturgie op papier in de bus krijgen.

Heel langzaam mag het kerkgebouw weer een plek worden waar we steeds meer samen kunnen zijn: samen Gods Woord horen, luisteren en bidden en mee neuriën of in het hart mee zingen met de liederen. Laten we hopen en bidden dat het niet lang meer zal duren dat we allemáál samen in de kerk voluit kunnen zingen:

“Breng ons samen, één in uw Naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft”
(Op Toonhoogte 363/ Opwekking 797) 

Namens de kerkenraad, ds. H. de Kok-Mellema

Heeft u/heb jij vragen over onze gemeente of persoonlijke vragen over geloof of zingeving en wilt u/wil jij daarover graag een gesprek aangaan? Ga dan naar ‘Contact’ op deze site voor de gegevens van de verschillende contactpersonen van onze gemeente en bel gerust.