Gereformeerde Kerk Wilsum

Welkom!

Belangrijke mededeling betreft het Corona Virus

Kerkdiensten t/m zondag 5 juli 2020
Langzamerhand komt er meer ruimte in ons leven en onze maatschappij nu het virus langzamerhand wordt terug gedrongen. Gelukkig hebben wij ook telkens kerkdiensten kunnen houden al was het in aangepaste vorm. Nu biedt de PKN de mogelijkheid om in de maand juni te gaan ‘oefenen’ met max, 30 personen in de kerk, nog steeds met inachtneming van de voorschriften van het RIVM. En als alles goed gaat vanaf 1 juli met max. 100 personen. De kerkenraad heeft er intensief over nagedacht, maar heeft besloten om in juni nog op dezelfde voet verder te gaan als de afgelopen maanden is gebeurd.  Dat houdt in: in juni willen we nog steeds  alleen de ochtenddiensten laten door gaan. Met naast ds. H. de Kok-Mellema en/of ds. J. de Kok als voorgangers ook weer een enkele gastpredikant. En naast de koster en organist zullen alleen de voorganger en de kerkenraad fysiek in de kerk aanwezig zijn.  U/jij kunt als gemeentelid meeluisteren via www.kerkomroep.nl , via de Kerkomroep-app of via de kerktelefoon.

Elke zaterdag worden de liturgie, eventuele belangrijke mededelingen, een gebedskalender én materiaal voor de basisschoolkinderen  rondgestuurd. Dus houd de mailbox in de gaten! Ook doen we ons best om er voor te zorgen dat alle gemeenteleden die niet beschikken over digitale middelen, al het bovengenoemde op papier in de bus krijgen.

Ondanks deze donkere tijden kunnen wij zo het Evangelie van het Licht dat gekomen is blijven verkondigen en delen met elkaar. En zo kunnen wij de lofzang ook in onze eigen gemeente gaande  houden én zijn we toch op een bepaalde manier met elkaar verbonden als gemeente. Zeker voor onze ouderen is dit belangrijk omdat zij tot de risicogroep behoren en daardoor ook al minder bezoek ontvangen. Maar deze crisis raakt ons allen en voor ons allemaal is het goed om die verbondenheid met elkaar vorm te geven!

Namens de kerkenraad, ds. H. de Kok-Mellema

Heeft u/heb jij vragen over onze gemeente of persoonlijke vragen over geloof of zingeving en wilt u/wil jij daarover graag een gesprek aangaan? Ga dan naar ‘Contact’ op deze site voor de gegevens van de verschillende contactpersonen van onze gemeente en bel gerust.