Gereformeerde Kerk Wilsum

Welkom!

Belangrijke mededeling betreft het Corona Virus

 Kerkdiensten t/m zondag 3 mei 2020
Ondanks de aangescherpte regelingen vanuit de overheid is het de kerken toegestaan om kerkdiensten te houden met maximaal 30 personen en met inachtneming van de voorschriften van het RIVM. Dat heeft ons doen besluiten om de ochtenddiensten én de dienst op  Goede Vrijdag door te laten gaan. Deze diensten zullen tot 3 mei verzorgd worden door ds. H. de Kok-Mellema en/of ds. J. de Kok. Dat blijvend onder deze voorwaarde dat alleen ds. de Kok/ds. de Kok-Mellema en de kerkenraad fysiek in de kerk aanwezig zullen zijn.  U/jij kunt als gemeentelid meeluisteren via www.kerkomroep.nl , via de Kerkomroep-app of via de kerktelefoon. Daarna wordt er opnieuw gekeken hoe de omstandigheden zijn en wat er op dat moment mogelijk is.

Ondanks deze donkere tijden kunnen wij zo het Evangelie van het Licht dat gekomen is blijven verkondigen en delen met elkaar. En zo kunnen wij de lofzang ook in onze eigen gemeente gaande  houden én zijn we toch op een bepaalde manier met elkaar verbonden als gemeente. Zeker voor onze ouderen is dit belangrijk omdat zij tot de risicogroep behoren en daardoor ook al minder bezoek ontvangen. Maar deze crisis raakt ons allen en voor ons allemaal is het goed om die verbondenheid met elkaar vorm te geven!  Het ligt in de bedoeling dat zaterdag de liturgie, de mededelingen, een gebedskalender én materiaal voor de basisschoolkinderen  rondgestuurd gaan worden. Dus houd de mailbox in de gaten! Ook doen we ons best om er voor te zorgen dat alle gemeenteleden die niet beschikken over digitale middelen, al het bovengenoemde op papier in de bus krijgen.

Gezien de omstandigheden realiseren we ons des te meer dat bovenstaande alleen door zal gaan “bij leven en welzijn”!

Namens de kerkenraad van de Gereformeerde kerk , ds. H. de Kok-Mellema

Heeft u/heb jij vragen over onze gemeente of persoonlijke vragen over geloof of zingeving en wilt u/wil jij daarover graag een gesprek aangaan? Ga dan naar ‘Contact’ op deze site voor de gegevens van de verschillende contactpersonen van onze gemeente en bel gerust.