Contact

Contact

Adres
Gereformeerde Kerk wilsum
Dorpsweg 104
8274 AH Wilsum

Aanspreekpunt Kerkenraad
Wim van Gelder

Aanspreekpunt Diaconie
Roelof Marskamp

Scriba Kerkenraad
scriba@gereformeerdekerkwilsum.nl

Koster
Jan Hofstede (038-3557409)
j.hofstede@ziggo.nl

Aanspreekpunt Kerkrentmeesters
Harrie van Zuthem (038-3557488)

Bankrekeningnummer Kerk
NL09 RABO 0373 7445 79

Bankrekeningnummer Diaconie
NL 71 RABO 0370800095