Jeugdwerk

Jeugdwerk

Kinderoppas
Tijdens de ochtendkerkdiensten is er oppas. Deze oppas wordt uitgevoerd door ouders die gebruik maken van de oppas, aangevuld met eventuele andere medewerkers, daarnaast worden de jongens/meisjes die de basisschool hebben verlaten, ingeroosterd als ondersteuning.

Contactpersoon: Asselien Liefers

Kindernevendienst
Wij zien de kindernevendienst als een zinvolle manier van kerkzijn voor kinderen.
Tijdens de kindernevendienst willen wij de Bijbelse boodschap doorgeven als bagage voor hun rugzak op hun levensreis. Het gaat daarbij om de kinderen die naar de basisschool gaan.
De kindernevendienst is als volgt opgezet:
De kinderen gaan in de morgendienst na het gebed om verlichting met de Heilige Geest naar de kindernevendienst.
Voor de kinderen de kerkzaal uitgaan wordt door een van de kinderen het kaarsje van de lantaarn aangestoken aan de paaskaars, als teken dat het licht van Jezus mee gaat naar de kindernevendienst.
Tijdens de kindernevendienst wordt een Bijbelverhaal verteld, we praten met elkaar over de belangrijkste punten uit het verhaal en daarna is er een verwerking. Dat kan van alles zijn, van knutselwerkje tot het maken van een collage.
We maken hierbij gebruik van het materiaal van Kind op Zondag. (Mocht u dat materiaal eens in willen kijken of heeft u een op- of aanmerking, dan kunt u contact op nemen met iemand van de leiding.)De kinderen komen na de preek weer de kerk in en er wordt dan verteld wat er tijdens die dienst is gedaan en besproken.

Contactpersoon: Janneke van de Wetering

Catechisatie
Catechisatie vindt op de maandagavond plaats in de consistorie vanaf het startweekend tot ca. april. De groepsindeling en tijden worden per jaar door de dominee vastgelegd. Deze indeling is per jaar verschillend, dit is afhankelijk van de grootte per groep. De exacte data en groepsindeling wordt meegedeeld via kerkbode en afkondigingen in de kerkdienst!
Wanneer iemand om een bijzondere reden niet op de bepaalde catechisaties kan komen (bijv. buitenshuis woont  i.v.m. studie), dan wordt degene verzocht contact op te nemen met de dominee of Jeugddiaken. Het tijdstip en de plaats van belijdeniscatechisatie wordt in overleg met elkaar vastgesteld.

Jeugdclub
De jeugdclub bestaat uit 2 groepen.  Een groep van 12+ en een groep van 15+. De groep van 12+ wordt geleid door Angelique van Ginkel en Willeke Marskamp. Deze groep werkt uit een blad van de HGJB genaamd PIT. Om de 2 weken op zondagavond komt deze groep bij elkaar.
De groep 15+ wordt geleid door Marjolein Albers, Heidi Boeve en Aske Riezebos. De jeugd van deze groep bedenkt zelf een onderwerp, gaat daar ook zelf mee aan de slag om voor te bereiden. Daarnaast bereidt de leiding ook voor. De gedachte hierachter is dat de jeugd zelf dieper nadenkt over de onderwerpen wat ze aanspreekt. Ook deze groep komt om de 2 weken op zondagavond bij elkaar.