Geschiedenis Wilsum

Geschiedenis Wilsum

Wilsum is een dorp, liggend aan de IJssel tussen de steden Zwolle en Kampen. Het is een van de dorpskernen, behorend tot de gemeente Kampen. Wilsum heeft ruim 800 inwoners, voor het merendeel bestaande uit mensen die er geboren en getogen zijn.In vroegere tijden was de beroepsbevolking vooral georiënteerd op de agrarische sector en in mindere mate op de visserij. Hoewel het dorp een ligging heeft midden tussen het groen is nog slechts een klein deel van de inwoners werkzaam in de agrarische sector. De werkgelegenheid in het dorp is beperkt. De meeste Wilsummers hebben een baan in Zwolle, Kampen of wijdere omgeving.

Het voorzieningen niveau is in overeenstemming met de omvang van het dorp, beperkt dus. Er is een basisschool in het dorp. Het is een Protestants Christelijke school bestuurd vanuit schoolvereniging Iris in Kampen. Vrijwel alle kinderen in Wilsum bezoeken deze school. Voor het voortgezet- en beroepsonderwijs is men aangewezen op Kampen en Zwolle. Verder is er een supermarkt van bescheiden omvang en een horeca gelegenheid.

Het dorp kent een rijk verenigingsleven, zowel op het gebied van Cultuur als op het gebied van maatschappelijke zaken. De inwoners beseffen terdege dat men op elkaar aangewezen is. De kleinschaligheid maakt het noodzakelijk om gezamenlijk initiatieven te nemen en in stand te houden om het dorp vitaal en leefbaar te houden. De laatste jaren worden die initiatieven meer en meer door de plaatselijke en provinciale overheden gestimuleerd en gefaciliteerd. Enkele jaren geleden werd een nieuw gebouwde multifunctionele accommodatie geopend. Dat biedt perspectief voor de toekomst.

Karakteristiek voor het dorp is de fraaie Hervormde kerk, gebouwd in 1050. Het is een van de oudste kerken in ons land en daar zijn de Wilsummers best een beetje trots op.

Naast de Hervormde kerk heeft Wilsum ook een Gereformeerde kerk, gebouwd in 1955. Tot voor enkele decennia was vrijwel iedere Wilsummer aangesloten bij een van die twee kerken. Nog steeds spelen de beide kerkelijke gemeenten een belangrijke rol in het dagelijks leven op het dorp.