Geschiedenis kerk

Geschiedenis Kerk

De God des hemels, Hij zal het ons doen gelukken.
 Wij, zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen.

De inwoners van Wilsum waren tot de reformatie rooms. Na de reformatie werden ze grotendeels protestant. Een enkeling bleef rooms. De meeste inwoners kerkten in wat tegenwoordig de Hervormde kerk is.
In de tweede helft van de 19de eeuw besloten verschillende Wilsummers zich uit de Hervormde kerk van Wilsum te onttrekken, en zich aan te sluiten bij de Gereformeerde kerk in Kampen.  Tegen het einde van de 19de eeuw waren dat er zoveel dat men een eigen kerk wenst. Men hield toen al  “samenkomsten, waar studenten een stichtelijk woord spraken”.
In 1890 werd er door de kerkenraad van Kampen, op aanvraag van de Wilsummers kerkgangers, aan het toenmalige Achterpad voor duizend gulden een kerk gebouwd. Tegenwoordig is daar de werkplaats gevestigd van J. Kok in wat nu de Westenbergstraat heet.
Op zondag 29 juni 1890 wordt de kerk ingewijd. Het zou nog tot 25 juni 1899 duren voor de Gereformeerde gemeente in Wilsum een feit is.
De eerste ambtsdragers waren, als ouderling G. Riezebos en T. Evink en als diakenen H. de Ruiter en H. van’t Veer.
Op 1 juli werd de eerste kerkenraadvergadering gehouden.
De consistorie was eerst achter in de kerk. Al snel werd de kerk te klein en al in 1823 werd de bouwaanvraag gedaan en werd de consistorie bij de kerk aangetrokken. Er werd een stuk van 3,10 m. x 3,85 m. x 3,50 m. bij de kerk aangebouwd.

De eerste dominee doet in 1933 zijn intrede. Het is Hendrik Botma uit Bussum. Ds. Botma zou ruim 13 jaar de Gereformeerde gemeente leiden. In september 1946 vertrekt hij naar Emmer-Erfscheidenveen. Zijn opvolger is M. Zijlema, afkomstig uit Engwierum. Ds. Zijlema zou tot 31 januari 1954 blijven. Ruim een jaar later, op 27 februari 1955 wordt W. Fokkens bevestigd.

In 1935 wordt een perceel grond aan de Dorpsweg gekocht voor 1000 gulden om er een nieuwe kerk op te bouwen. In 1955 is de oude kerk te klein en de kwaliteit laat ook te wensen over. Er wordt besloten om een nieuwe kerk (de huidige) te bouwen. Dominee Fokkens schrijft in de kerkbode “Maar nu hopen we dan eindelijk ons oude lekke gebouwtje met consistorie hokje te verruilen voor een waardig kerkgebouw”.

Op 8 oktober 1955 werd de eerste steen gelegd door dominee Fokkens. Het kerkgebouw werd gebouwd door timmer en aannemersbedrijf H.J. Riezebos aangevuld met vrijwilligers voor een bedrag van ruim 56000 gulden.