31-5-2020 9.30 | Ds. J. de Kok, Wilsum | Pinksteren