20-9-2020 9.30 | Ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum | Startzondag