19-1-2020 9.30 | Dhr. D. Maassen van den Brink, Kampen