Agenda

Agenda

20/22-9-2019

Startweekend 2019

26-9-2019

Zingen voor de kerkradio

29-9-2019

Rondreis door de Bijbel (Middagdienst)

29-9-2019

Bloemengroet

6-10-2019

Inzameling Voedselbank (houdbare melk en pannenkoekenmix)

6-10-2019

Koffie- Ontmoetingsochtend

7-10-2019

Uitgifte Collectemunten

10-10-2019

Zingen voor de kerkradio

12-10-2019

Bazaar / Rommelmarkt

13-10-2019

Gespreksgroep 25+